cart-fill cart-open expand_more cartcheck checkbox-oncheckboxchevronchicken cow facebook hero-icon instagram linkedin logo-vvo meat-bg meat-lover menu-item-active minusnotification-closeperson-fill pig plussearch-glass sheep startiktok twitter vink vvo-icon whatsapp
VLEES ZONDER STREKEN
LOKAAL EN MET ZORG GROOTGEBRACHT
GRATIS VERZENDING VANAF €150
100% NATUURLIJK VLEES

De essentie van duurzaam vlees

Wat is duurzaam vlees?

Duurzaam vlees betekent dat de productie van het vlees een minder negatieve impact op het milieu heeft, het dierenwelzijn voorop stelt en de volksgezondheid verbetert. De vleesproducten worden geproduceerd volgens landbouwpraktijken die de natuurlijke bronnen als water en grond in stand houden en de vervuiling minimaliseren. Ook het welzijn van de dieren is een belangrijk aspect. Tijdens de productie wordt er altijd gedacht vanuit het perspectief van de dieren, dit staat voorop. Bij duurzame vleesproductie wordt er vaak gebruik gemaakt van regeneratieve landbouwtechnieken. Dit staat voor het opbouwen van een gezonde bodem en biodiversiteit. Het kan zorgen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en minimaliseert het gebruik van antibiotica en andere chemicaliën.

Is vlees eten überhaupt duurzaam?

De duurzaamheid van het eten van vlees hangt af van verschillende factoren. Het ligt aan het soort vlees, de productiemethoden en de omvang van de consumptie.

Sommige vormen van vleesproductie hebben een aanzienlijke negatieve impact op het milieu. Grote industriële veeteelt kan bijvoorbeeld bijdragen aan ontbossing, waterverontreiniging, uitstoot van broeikasgassen en verlies van biodiversiteit. Daarnaast kost vleesproductie vaak veel middelen en komt er meer afval bij kijken dan in de plantaardige landbouw.

Aan de andere kant zijn er wel degelijk vormen van vleesproductie die duurzaam zijn, vooral wanneer ze gebaseerd zijn op regeneratieve landbouwpraktijken. Dit betekent dat er tijdens de productie rekening gehouden wordt met de gezondheid en het herstel van natuur, dier en het ecosysteem. Zo kunnen kleinschalige veeteelt systemen, die op grasland worden gehouden, helpen koolstof in de bodem vast te leggen, de biodiversiteit bevorderen en nutriënten rijk voedsel opleveren.

Uiteindelijk hangt de duurzaamheid van het eten van vlees af van verschillende factoren en is de context waarin het wordt geproduceerd en geconsumeerd ontzettend belangrijk. Als consument kun je zelf duurzamere keuzes maken door te kiezen voor vlees dat is geproduceerd volgens duurzame en ethische praktijken. Het begint uiteindelijk bij jezelf.

Het verschil tussen duurzaam en conventioneel geproduceerd vlees?

Het belangrijkste verschil tussen duurzaam vlees en conventioneel geproduceerd vlees is de manier waarop het geproduceerd wordt. Duurzaam vlees wordt geproduceerd met de gedachtegang om de negatieve effecten op het milieu te minderen terwijl bij de conventionele vleesproductie efficiëntie en winstgevendheid het belangrijkste zijn.

Om wat meer in detail te treden bij beide productie manieren hebben we puntsgewijs een aantal belangrijke punten opgesomd. Zo bevat duurzame vleesproductie het volgende:

  • Regeneratieve landbouwtechnieken die de gezondheid van de grond en de biodiversiteit bevorderen.

  • Minder gebruik van pesticiden, meststoffen en andere chemicaliën.

  • Minimalisering van de uitstoot van broeikasgassen en andere vormen van vervuiling.

  • Toegang tot buitenruimte en natuurlijke voeding voor de dieren.

  • Minimaliseren van het gebruik van antibiotica en hormonen.

Bij conventionele vleesproductie zijn dit de belangrijkste punten:

  • Grootschalige industriële landbouwbedrijven die prioriteit geven aan efficiëntie en winstmarges.

  • Gebruik van pesticiden, kunstmest en andere chemicaliën om de opbrengst te maximaliseren.

  • Geconcentreerde veevoederbedrijven (CAFO’s) die kunnen leiden tot problemen met dierenwelzijn en milieuvervuiling.

  • Hoog gebruik van antibiotica en hormonen om de groei te bevorderen en ziekten te voorkomen.

“Het grootste verschil is dat duurzame vleesproductie streeft naar een evenwicht tussen de behoeften van het milieu, de dieren en de consumenten, terwijl conventionele vleesproductie zich meer richt op winst en efficiëntie.”

Hoe zorgen wij dan precies voor duurzaam vlees?

Wij geven de prioriteit aan het welzijn van onze dieren. Zo zijn we bezig met regeneratieve landbouwpraktijken en is alles volledig lokaal. Wij betrekken kleinschalige, lokale boeren die duurzame en ethische praktijken volgen. Door met lokale boeren te werken, vermindert het bedrijf de milieu-impact van transport en ondersteunt het de regionale economie.

Ook zijn we bezig met de conditie van de grond te verbeteren, dit doen we door wisselweiden en bodembeheer. Hierdoor wordt de milieu-impact van de vleesproductie minder én de gezondheid van het ecosysteem beter. Verder zorgen we ervoor dat de dieren in een natuurlijke omgeving worden grootgebracht, het hele jaar toegang hebben tot buitenruimte en met respect en zorg worden behandeld. Wij verstrekken volledige informatie over de boerderijen en boeren die het vlees produceren. Hierdoor kunnen onze klanten geïnformeerde keuzes maken over het vlees dat ze kopen en de duurzame manier ondersteunen. Wij staan voor het creëren van een  duurzamer en rechtvaardiger voedselsysteem.